Dades d'accés
Dades de facturació
E-mail on rebre les factures.
Gir Domiciliat: la factura s'emetrà a final de mes. Se li cobrarà a 30 dies a partir de la data de la factura. – Al comptat: pagarà amb targeta de crèdit o dèbit en el moment de la compra. – Compte crèdit client: compte de crèdit convingut i pagament per transferència a màxim 30 dies de la factura.